H

Klima og Økologi

 

Udpluk fra artikel fra Økologisk Landsforenings hjemmeside
se hele artiklen her
CO2-lagring i muldjorden
En meget overset klimaindsats er at bruge planter, som binder CO2 i jorden – planter, der allerede i dag anvendes flittigt i økologisk landbrug. I økologisk landbrug lagres der i dag 6-700 kg mere CO2 pr. hektar end i ikke-økologisk landbrug, hvor der til gengæld udledes mere CO2 til atmosfæren. Kulstoffet i CO2 giver frugtbar jord, så det er både til gavn for klima og jord, når økologerne vil forbedre kulstofbindingen yderligere.

- Mange ikke-økologiske metoder leder til erosion og ørkendannelse, mens de økologiske dyrkningsmetoder giver frugtbar muld, der holder bedre på vand og næringsstoffer. Økologisk landbruger garant for, at fremtidige generationer kan producere fødevarer i en frugtbar jord og har et ordentligt klima at leve i, siger Evald Vestergaard.

Ifølge forsøg fra Rodale Institute i USA kan økologiske dyrkningsmetoder binde op mod 40 procent af det udledte CO2 i jordens atmosfære, hvis hele verdens landbrug bliver økologisk.

Mere grønt - mindre kød                                                                         
Kød er den mest belastende fødevare for klimaet. Blandt andet fordi dyrene udleder metan- og lattergas til atmosfæren – gasser som er mere klimaskadelige end CO2. Et led i klimastrategien er at fremme en kost med mere grønt og mindre kød, en kost som i øvrigt er sundere. Samtidig indeholder strategien målsætninger for at mindske klimabelastningen fra husdyrproduktionen.

Mere økologisk mad pr. hektar

Økologisk landbrug udleder i dag 30 procent mindre CO2 end ikke-økologisk landbrug målt pr. hektar. Gør man derimod klimabelastningen op pr. kg fødevare, er forskellen mindre, fordi udbyttet pr. hektar er lavere i økologisk landbrug. Produktionen af en liter økologisk mælk udleder eksempelvis 10 procent mindre CO2 end en ikke-økologisk, og for andre fødevarer er der ingen forskel i dag.

Derfor sætter klimastrategien ambitiøse mål for at producere mere økologisk mad på en klimavenlig måde. Et af redskaberne er økologiske biogasanlæg, som både producerer energi og effektiv gødning af plantemateriale. En teknologi, der kan øge udbyttet med op til 33 procent.

- Klimaet er ligeglad med, hvor meget mad, vi producerer, men ikke hvordan vi gør det. For mennesker er det derimod vigtigt, hvor meget vi producerer. Udbyttet fra økologisk jordbrug kan blive væsentlig højere, uden det belaster klimaet eller naturen unødigt, siger Michael Tersbøl, faglig udviklingschef i Økologisk Landsforening.
Hjortsvang Økologisk Ged og Lam | CVR: 28134002 | Borgergade 28, Hjortsvang, 7160 Tørring - Danmark | Tlf.: 22 75 56 08